மும்பையில் தமிழர்களால் வெளியிடப்படும் பத்திரிக்கைகளின் முகவரி

நாளிதழ்கள்
Daily Thanthi  (Tamil Daily)
13/15 Navprabhat Chambers,Ranade Road , Dadar (w), Mumbai 400 028.
Cont: 022-66271914  fax: 022-66271910  E-mail:  dtmumbaieditor@gmail.com

Dinakaran (Tamil Daily)
No.701, 7th Floor, Dilkap Chambers, Opp. Andheri Link Road, Andheri (W), Mum -53.
Cont: 022-42109701 Fax:  022-42109721 Email: dknmumbai@gmail.com

Marathiya Murasu  (Tamil Daily)
P.B No. 9519, Antop Hill Road,  Sion-Koliwada, Mumbai 400 037
Cont: 022-24093287   fax: 022-24091822,  Email: marathiyamurasu@gmail.com
 
வாரஇதழ்கள்
National Spirit  (English Weekly)
210, Abhinav,Teen Dongri, Yeshwanth Nagar, Goregoan(W), Mumbai-400062
Cont: 022-28764418, 022-28764460 , Email:hinduvoicemumbai@gmail.com
 
மாத இதழ்கள்
The Tamil Lemuriya  (Tamil Monthly Magazine)
102, B  Wing, Dannes Building, Veer Savarkar Nagar,Thane (W), - 400 606
Cont: 022-25806298     fax: 022-25806222   E-mail:  tamil.lemuriya@gmail.com

Thennarasu  (Tamil Monthly Magazine)
Om Santosh Apartment, Gr.Floor, Room No: 2, Near Gurukripa Gas Agency,
Mulund, Mumbai, 400 080
E-mail: mmmeeran@hotmail.com, Cont: 9820461598 / 022 25932903

Then Tamil  (Tamil Monthly Magazine)
25,Tirupathi Apartment, Laladevidayal Cross Road,
Tangewadi, Kalyan (w), Thane (Dist) Maharashtra.
E-mail: tentamileditor@gmail.com, Cont: 9819532767
 
ஆன்மீக மாத இதழ்கள்
Dharma Yugam  (Tamil  Religion Monthly Magazine)
203/58A, Lallubhai Compound, Mankhurd, Mumbai-400043
Cont: 09892697052 / 022-65752860   Email: dharmayugam@gmail.com

Hindu Vice  (English  Religion Monthly Magazine)
210, Abhinav,Teen Dongri, Yeshwanth Nagar, Goregoan(W), Mumbai-400062
Cont: 022-28764418, 022-28764460 , Email:hinduvoicemumbai@gmail.com
 
Copyright © 2015 mumbaitamilan.com - All Rights Reserved.    Contact Us - tpart@mumbaitamilan.com